Grajdovy stránky: astronomie, analogová elektronika, něco pro odpočinek- malá trocha od kdečeho.

Obecná astronomie

Obecnou astronomii můžeme chápat jako část astronomie, myšlené v širším slova smyslu, která se zabývá sférickou astronomií a nebeskou mechanikou. Alespoň základní přehled v oboru obecné astronomie je pravděpodobně tím nejdůležitějším pro každého, kdo by se chtěl nejen astronomii, ale i astrofyzice, nebo dokonce takovým oborům, jako např. meteorologii, nebo lodní navigaci, věnovat.

V dnešní době již na internetu množství informací utěšeně stoupá a založit tuto rubriku proto bylo mojí radostí.

Obecná astronomie je ručně psaný učební text z Masarykovy univerzity v Brně, kde jsou zajímavě a v souvislosti s historií astronomie nastíněny základní problémy obecné astronomie. Předpokládá se, že čtenář zná základy vektorového a maticového počtu, infinitesimálního počtu a umí je aplikovat do praxe. Vřele doporučuji tento učební text kombinovat s četbou excelentní učebnice Bohumila Hacara Úvod do obecné astronomie, kterou lze zapůjčit v libovolné knihovně díky MVS.

Astronomická pozorování- učební text, který navazuje na text Obecná astronomie, avšak je zaměřený spíše na astronomická pozorování a měření. Taktéž doporučuji jako "povinnou četbu".

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.